Sữa chữa, cải tạo

Sữa chữa, cải tạo
  • Sửa chữa bảng hiệu alu, các sự cố hư hỏng của bảng hiệu Alu cũ phai màu, alu bong ra, thủng móp
  • Sửa chữa các sự cố biển quảng cáo led
  • Sửa chữa biển chữ nổi mica, chữ nổi inox, thay mặt mica, thay chữ mica, thay decaL, thay đèn led chữ mica.
  • Sửa chữa bảng điện tử Led module chạy chữ, bảng hiệu led vẫy.
  • Sửa chữa bảng hiệu in ấn, thay bảng hiệu hiflex, thay bạt hiflex, bảng hiệu decal, pp,…
  • Sửa chữa bảo dưỡng, làm mới tất cả các loại biển quảng cáo đã sử dụng.
  • Làm mới lại biển quảng cáo đã qua sử dụng.